• ഫോൺ: +86 532 88187669
  • ഇ-മെയിൽ: sales@chinarunliin.com
  • രുംലിന് സിലിചൊനെ തണുത്ത എണ്ണത്തിൽ ട്യൂബുകൾ അതിന്റെ അനുബന്ധ വസ്തുക്കളും ഒരു പ്രമുഖ നിർമ്മാതാവ് ആൻഡ് വിതരണക്കാരൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ISO9001 കഴിഞ്ഞു: 2008 ടെസ്റ്റ് ഗുണനിലവാരവും മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുരൂപമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്പാദിച്ച.

     

    കൂടുതല് വായിക്കുക

    തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

    ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!